W Filii nr 34 gości wystawa fotografii „Sacrum” przygotowana przez Pracownię Fotografii Tradycyjnej i Cyfrowej MDK „Pod Akacją” w Lublinie pod kierunkiem nauczyciela Anny Asyngier-Kozieł. Tematem eksponowanych zdjęć jest sacrum w szerokim tego słowa znaczeniu. Autorzy prac fotograficznych – dzieci i młodzież w wieku 10–22 lata – prezentują różne obiekty sakralne.

 

Trzy fotografie z wizerunkiem Matki Boskiej
Trzy fotografie z wizerunkami złoconych rzeźb
Trzy fotografie - wnętrza kościołów i figura Matki Boskiej
Trzy fotografie figur Matki Boskiej
Cztery fotografie - wizerunki Chrystusa
Trzy fotografie - wnętrza kaplic
Trzy fotografie - motyw krzyża
Trzy fotografie - rzeźby Chrystusa
Trzy fotografie - wnętrza kosciołów

W ocenie autora wystawy pani Asyngier-Kozieł „młodzi fotografowie poprzez swoje zdjęcia przybliżają odbiorcom jak istotny w kulturze polskiej jest motyw wiary w istnienie Boga i życia pozagrobowego oraz oddawanie należytej czci Matce Bożej i świętym”. Zdjęcia zostały wykonane w dużej części na terenie województwa lubelskiego, ale także w Radomiu, Kalwarii Zebrzydowskiej, Częstochowie, Wadowicach, Zakopanem, Rabce-Zdroju, Krakowie.