20200310 F34 Frak

Filia nr 34 dzięki uprzejmości Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 miała przyjemność gościć wystawę fotografii Jerzego Frąka „Ścieżki pogranicza. Lubelszczyzna”. Autor wystawy spotkał się z młodzieżą Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego. Swoją przygodę z turystyką rozpoczął w 1977 r. w szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym przy ZDZ w Lublinie. W 1978 r. ruszył na pierwsze rajdy z Klubem Turystyki Pieszej OM PTTK w Lublinie, którego jest prezesem od dwudziestu lat.

 W pieszych wyprawach towarzyszył mu aparat fotograficzny. Podczas spotkania z uczniami pan Jerzy Frąk opowiedział o swoich wyprawach i zaprezentował fotograficzny zapis swoich wędrówek szlakiem prawosławnych i grekokatolickich drewnianych cerkwi i kościołów na Lubelszczyźnie.

Wnętrze biblioteki z powieszoną na ścianie wystawą
Spotkanie. Kierownik filii przedstawia gościa
Młodzież słuchająca prelekcji Jerzego Frąka
Zdjęcie z prezentacji multimedialnej