Filia 34 włączając się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zaprosiła uczniów klasy II SP 50. Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, czym jest Internet, do czego służy i dlaczego w sieci nikt nie jest anonimowy. Skupiliśmy się na pozytywnych zastosowaniach Internetu tj. wyszukiwaniu informacji, komunikacji i legalnym dostępie do dóbr kultury. W obrębie tych zagadnień omawialiśmy zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać. Na zakończenie każdy uczeń dostał folder „Dzieci w Sieci” zawierający przydatne informacje i interesujące ciekawostki dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Grafika z napisem: "Dzień bezpiecznego internetu. Dzieci w sieci"
Bibliotekarka omawia zagadnienia związane z internetem, przed nią siedzi grupa dzieci