W ramach projektu "Czarna Owca" realizowanego przez młodzież licealną Filia nr 34 przygotowała dwa spotkania.
Pierwsze spotkanie "RozmOWCA - bez tabu o hejcie" skierowane było do starszych uczniów Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Lublinie. Podczas warsztatu młodzież przybliżyła temat hejtu, wskazała jak na niego reagować, jak mu zapobiegać i gdzie szukać specjalistycznej pomocy.


Odbiorcami drugiego spotkania "RozmOWCA – stop cyberprzemocy” byli seniorzy. Tym razem rozmowy toczyły się wokół cyberprzemocy, zagrożenia które nie zawsze się dostrzega i wielokrotnie lekceważy, a które coraz częściej dotyka nas wszystkich. Niestety dla wielu uczestników spotkania ten temat nie był obcym, gdyż dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z cyberprzemocą. Licealiści nie tylko wskazali rodzaje i różne formy prób wyłudzeń, oszustw, kradzieży, zastraszania, nękania i szantażowania związanymi z nowymi technologiami ale również wskazali sposoby ochrony i obrony przed nimi.

 

 

Czarno białe zdjecie młodzieńca
Uczniowie szkoły podstawowej oglądają prezentację na ekranie
Spotkanie w pomieszczeniu biblioteki
Seniorzy słuchają młodych ludzi stojacych obok ekranu i tablicy