Dwie kobiety i mężczyzna siedzący przy stole

Lipiec w Kubie "Felin" w Filii 36 był miesiącem filmowym. Seniorzy obejrzeli dwie produkcje filmowe. Po projekcjach toczyła się interesująca dyskusja na tematy poruszane w filmach.


Dwa spotkania Klubu były poświęcone ćwiczeniom usprawniającym pamięć krótkotrwałą i wspomagającym koncentrację. Seniorzy wykonali zestaw zadań usprawniających, rozwiązywali też sudoku literowe.
Klub "Felin" prowadzi psycholog, Pan Tomasz Kopacz z Centrum Usług Socjalnych w Lublinie.
We wtorki seniorzy usprawniali swój układ ruchu pod okiem trenera, Pana Krzysztofa Lalaka.

 

Cztery kobiety siedzą przy stole, przed nimi stojący mężczyzna
Sześć kobiet siedzących przy stole
Siedzące przy stole kobiety i stojący mężczyzna
Seniorzy wykonujący ćwiczenia fizyczne
Ćwiczenia fizyczne wykonywane przez seniorów