20191129 F36 nagrobek

15 listopada w Filii nr 36 gościliśmy dra Łukasza Marcińczaka, który wygłosił prelekcję dla Akademii Seniora, pt. "Nagrobek jako księga kultury". Wykład dotyczył symboliki nagrobnej w kulturze żydowskiej i chrześcijańskiej oraz zmian, jakie zachodziły w tej sferze od XVI wieku do współczesności. Uzupełnieniem prelekcji były fotografie macew ze starego lubelskiego kirkutu oraz grobów z cmentarza przy ul. Lipowej w Lublinie, a także ciekawych nagrobków z całego świata, np. Rumunii, Anglii czy Rosji.

 

prowadzący i publiczność
Kobieta przemawiająca do publiczności
Publiczność oglądająca prezentację