W Filii nr 35 odbył się cykl zajęć dotyczących cyberbezpieczeństwa. O zasadach bezpiecznego Internetu opowiedział student III roku Architektury Informacji UMCS - pan Kamil. Za udział w warsztatach dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej nr 51 i 58.

 

 

W zaciemnionym pomieszczeniu mężczyzna siedzi przy laptopie , za nim ekran z prezentacją
Ogólny widok sali z prelegentem i dziećmi