W piątek 10.11 wernisażem prac uczestniczek zakończyliśmy w naszej bibliotece miniprojekt "Warsztaty akwarelowe dla nastolatków" realizowany w ramach Miejskich Aktywatorów Młodzieżowych.

Pejzaże inspirowane twórczością malarską patrona roku Włodzimierza Tetmajera powstały pod okiem Karoliny Niećko, natomiast otwarcie wystawy poprowadził Maciek Janczak - obydwoje z bibliotecznego klubu książki. Z kolei pani Klaudyna Mach z Fundacji Teatrikon opowiedziała zebranym o badaniach na temat pozytywnego wpływu tworzenia i obcowania ze sztuką dla dobrostanu i zdrowia psychicznego młodzieży. Nieraz traktujemy sztukę jako dziedzinę dla wybranych, tymczasem może być to fantastyczna forma relaksu i ujścia dla naszych, także trudnych, emocji. Mamy nadzieję, że warsztaty okażą się dla uczestniczek impulsem do rozwijania artystycznych zaOtwarcie wainteresowań i do nieskrępowanej, spontanicznej, twórczej ekspresji.
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego i dofinansowane przez Miasto Lublin.

 

 

 

Fragment zajęć: instruktorka z siedzącymi przed nią dziećmi
Jedna z prac wykonanych na warsztatach przedstawiająca jesienny pejzaż
Uczestnicy warsztatów malują pejzaże pod okiem instruktorki
Przy stole nad kartką papieru siedzi dziewczynka z pędzlem w dłoni, wokół niej przybory malarskie
Fragment wernisażu wystawy powarsztatowej
Plakat promujący wystawę prac "Jesienne pejzaże"
Otwarcie wystawy w Filii nr 35
Goście wernisażu oglądają prace wyeksponowane na wystawie