W Filii nr 22 odbyło się kolejne spotkanie klubu młodego czytelnika „Pod Sową”. Na początek wspólnie ustaliliśmy zasady panujące w naszym klubie i cele, które chcemy zrealizować. Naszych młodych czytelników interesuje głównie dobra zabawa, ale też rozwijanie swoich czytelniczych zainteresowań.

Omówiliśmy swoje ulubione książki i rozwiązaliśmy literacką krzyżówkę. Rozmawialiśmy o poezji: czym się charakteryzuje, dlaczego jest taka trudna w odbiorze i dlaczego nie każdy ją lubi. Wspólne czytanie wiersza Jana Brzechwy „Sum” miało nas przekonać, że wiersze są równie fajne jak książki pisane prozą. W części plastycznej wykonaliśmy kolorowe akwarium z rybkami na wzór rafy koralowej.
Olga Krawczyk

Kobieta prezentuje książkę dla dzieci
Grupa dzieci pracuje przy stole
Zdjecie pracy artystycznej wykonanej przez dzieci