20200228 F2 niepelnosprawnosc

28 lutego w Filii nr 2 odbyła się lekcja biblioteczna w ramach akcji "O osobach z niepełnosprawnościami". Goścmi biblioteki byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie. Akcja ta współorganizowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundację Humanity i Action, i ma na celu promowanie postawy otwartości i akceptacji dla niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży. Po przedstawieniu tematu spotkania nastąpiła rozmowa o tym, czy dzieci spotkały się już z niepełnosprawnością w swoim otoczeniu, jak postrzegane są osoby z niepełnosprawnością oraz jakie są rodzaje niepełnosprawności.

 Dzieci z zawiązanymi oczami pisały na tablicy jakie są skojarzenia dotyczące niepełnosprawności. Dyskutowano także o definicji niepełnosprawności, o sytuacjach, w których dzieci mogą nie czuć się w pełni sprawne, a także o tym, że mimo różnic, łączy nas bardzo wiele. Mamy podobne problemy, radości, cele. Dzieci odgrywały także różnego rodzaju scenki, dzięki którym mogły doświadczyć problemów, z jakimi zmagają się np. osoby niewidome czy niedosłyszące. Ważną kwestią, która także została poruszona na spotkaniu, było oferowanie pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dzięki odgrywanym scenkom uczniowie, których oczy były zawiązane opaską, doświadczyć mogli zaskoczenia i zagubienia, gdy osoba "pomagająca" bez uprzedzenia zaczynała ich prowadzić w nieznanym kierunku. Doświadczenia te wywołały w uczniach głębokie poruszenie i uświadomili sobie, jak ważne jest, aby zawsze najpierw zapytać, czy pomoc jest potrzebna.
Pracownicy filii

Chłopiec z zawiązanymi oczami prowadzony przez kolegę
Grupa uczniów siedząca przy stoliku
Uczniowie siedzący przy stolikach
Uczeń z zawiązanymi oczami pisze na tablicy
Uczennica z zawiązanymi oczami pisze na tablicy
Tablica z napisami
Uczeń wykonujący ćwiczenie
Prowadzące i uczniowie
Uczniowie zatykający uszy