22 lutego 2024 roku przypada 210. rocznica urodzin Henryka Oskara Kolberga – wybitnego polskiego etnografa, encyklopedysty i kompozytora, który większość swojego życia zawodowego poświęcił badaniom polskiego folkloru.

Początkowo dokumentował wiejskie utwory muzyczne, co zaowocowało monografią ballad ludowych "Pieśni ludu polskiego" wydaną w 1857 roku. Z czasem zaczął prowadzić szeroko zakrojone badania etnograficzne poszczególnych regionów. Między 1865 a 1890 rokiem wydał cykl monografii regionalnych "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce".

W 210. rocznicę urodzin Oscara Kolberga zapraszamy do lektury tekstu autorstwa naszego pracownika Andrzeja Miskura, który wnikliwie przyjrzał się biografii i bogatej spuściźnie badawczej Oskara Kolberga, koncentrując się na zebranych przez etnografa informacjach o ludowym dziedzictwie Lubelszczyzny.

 

Zapraszamy do lektury:

Oskar Kolberg - Andrzej Miskur 

 

Portret Oscara Kolberga