“Klimaty Kazimierza”, czyli wystawa malarstwa Dariusza Ciężaka, zainaugurowała dziesiąty rok działalności Galerii OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. 11 stycznia o godzinie 18.00 odbył się jej wernisaż.

 

“Ci z państwa, którzy regularnie odwiedzają Galerię OKNA, wiedzą, że jest ona przyjazna twórcom - nie tylko tym, którzy są bliscy literaturze, czyli ilustratorom, ale również akwarelistom i malarzom używającym farb olejnych, tak jak nasz dzisiejszy gość” - mówiła podczas otwarcia wicedyrektor MBP Lublin i pomysłodawczyni Galerii OKNA Renata Filipiak

 

Dariusz Ciężak ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje w Oddziale Kultury w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Ma za sobą wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych - m.in. na Węgrzech i Białorusi. W Polsce jego obrazy można było oglądać w Krakowie, Jeleniej Górze i Lublinie - na wystawach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych przy ul. Grodzkiej, w Galerii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy lubelskiej galerii Domu Kultury LSM. Swoje prace prezentował również w bliskim mu Kazimierzu Dolnym - w Kuncewiczówce i Muzeum Nadwiślańskim.

 

W Galerii OKNA bardzo często gościli twórcy pokazujący Kazimierz Dolny. Nic dziwnego - trudno oprzeć się jego pięknu i urokowi. Dzięki artystom za każdym razem poznajemy Kazimierz od innej strony, a dzisiaj swoją wizję tego miasteczka przedstawia nam Dariusz Ciężak - dodała wicedyrektor Renata Filipiak.

 

Wiele ciepłych słów pod adresem artysty padło ze strony obecnej na wernisażu wiceszefowej Związku Polskich Artystów Plastyków oddziału lubelskiego, Krystyny Rudzkiej-Przychody, której wystawę mogliśmy oglądać w Galerii OKNA w listopadzie, grudniu i na początku stycznia

 

“Jedna z tajemnic sztuki to postawienie pytania w procesie twórczym. Ważne jest nie “CO?”, ale “JAK?”. U Darka to "JAK" jest bardzo ważne. Wielu ludzi maluje Kazimierz, bo Kazimierz kryje w sobie mnóstwo potencjalnych tematów, m.in. w architekturze i pejzażach. Ale czym jest malarstwo? Wypowiedzią. I tutaj wychodzi wrażliwość Darka. On spojrzał na Kazimierz i zauważył w nim emocje i niuanse. Jego słońce i cień. Kolor i brak koloru" - podsumowała twórczość Dariusza Ciężaka Krystyna Rudzka-Przychoda.

 

O dominacji emocji nad obiektem malarskim w swoich obrazach mówił także sam autor.

 

“Właściwie to nie jest malowanie Kazimierza - to malowanie bardziej siebie przez jego pryzmat. Samo miasto pomaga w przedstawieniu nastrojów budowanych formą i kolorem. Okreslić, co mi w duszy gra, co jest niedopowiedziane, a samo kształtuje się podczas malowania - mówił o swoim procesie twórczym Dariusz Ciężak.

 

Wystawa “Klimaty Kazimierza” w Galerii OKNA MBP Lublin przy ul. Peowiaków 12 będzie otwarta do 4 lutego. Kilka dni później czeka nas otwarcie kolejnej ekspozycji - tym razem zbiorowej - Grupy Lubelskiej działającej przy Stowarzyszeniu Akwarelistów Polskich.

 

Zdjęcia: Beata Wijatkowska

Tekst: Aleksandra Flis

W Galerii OKNA stoją kobieta i mężczyzna, za nimi dwie sztalugi z obrazami
Widok na galerię i zgromadzonych gości
Przed kamerą tv stoją dwie kobiety i mężczyzna
Kobieta ze smartfonem , obok stoi mężczyzna w berecie
Ujęcie otwierających wernisaż poprzez ramiona gości
Na pierwszym planie dwóch rozmawiającycg mężczyzn w tle goście wernisażu
Artysta udziela wywiadu dla Radia Lublin
Założycielka Galerii OKNA udziela wywiadu dla TV Polskiej 3
Goście wernisażu ogladają obrazy
Dwóch mężczyzn i kobieta rozmawiają na środku korytarza
Dziecko z katalogiem w dłoniach pokazuje coś swemu ojcu
Goście wernisażu rozmawiają o eksponowanych obrazach
Mężczyzna zwiedza wystawę
kobieta robi smartfonem zdjecie
jeden z obrazów Dariusza Ciężaka