22 listopada w Filii nr 2 MBP odbyło się kolejne wydarzenie w ramach XV edycji otwartych wykładów z historii sztuki „Artysta jako geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner”.

 

Tym razem profesor Arkadiusz Bagłajewski – pracownik Instytutu Filologii Polskiej UMCS, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej, autor pięciu książek, blisko 300 artykułów, szkiców i recenzji w czołowych czasopismach naukowych i literackich – wygłosił wykład na temat dwóch koncepcji romantycznego poety ukazanych przez Adama Mickiewicza w III części „Dziadów” i Krasińskiego w „Nie-Boskiej komedii”.

Profesor Bagłajewski przybliżył słuchaczom zarówno postać Konrada z „Dziadów”, jak i Hrabiego Henryka z „Nie-Boskiej komedii” w celu ukazania analogii pomiędzy sytuacjami tych dwóch bohaterów literackich. Zwrócił uwagę na to, że zarówno w dramacie Mickiewicza, jak i w tekście Krasińskiego o duszę poety walczą siły dobra i zła. Ten, podlegając działaniom sprzecznych tendencji, nie potrafi obronić czystości swojego przekazu. Co więcej, w obu dramatach pojawia się motyw profetyzmu: tak w sytuacji Konrada, jak i w osobowości Hrabiego Henryka. Profesor Bagłajewski zwrócił również uwagę na nieoczywisty związek dwóch analizowanych romantyków z motywami należącymi do pola antycznej literatury greckiej. Wykład prowadził do konkluzji, że dwie koncepcje romantycznego poety – opisane w III części „Dziadów” i „Nie-Boskiej komedii” spotykają się i rozchodzą, ale mają więcej elementów wspólnych niż elementów zróżnicowanych.

tekst: Aleksandra Kanar

Stojący mężczyzna z książką w dłoniach
Widok ogólny na salę biblioteczną z uczestnikami spotkania
Mężczyna stoi obok stolika, za nim regały z ksiażkami
Prelegent wygłasza wykład przed publicznością
Zasłuchana publiczność