Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej
Koncertu Laureatów
XVI Miejskiego Konkursu Recytatorskiego
z dnia 15 listopada 2023 roku.

 

 

Jury w składzie: Roma Drozdówna, Mieczysław Wojtas, Jarosław Zoń, po wysłuchaniu 9 osób w dwóch kategoriach wiekowych postanowiło nagrodzić:

- w kategorii szkół podstawowych:
I nagroda – NATALIA PROKOP - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie
II nagroda – ALEKSANDRA GRZYWACZ - Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie
III nagroda – ERNEST WALCZEWSKI - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie

w kategorii szkół ponadpodstawowych:
I nagroda – KAROLINA JULIA JATCZAK - V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
II nagroda – JUSTYNA WILCZEWSKA - XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
III nagroda – ZUZANNA NOWAK - XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

- wyróżnienia: MAGDALENA KOMOSA, WIKTORIA WIECZOREK, BARTŁOMIEJ OLCHAWA

Nagrodę Publiczności w tajnym głosowaniu większością głosów przyznano KAROLINIE JULII JATCZAK.


Jury dziękuje recytatorom za udział w koncercie laureatów XVI Miejskiego Konkursu Recytatorskiego oraz nauczycielom i instruktorom za przygotowanie ich do prezentacji konkursowej. Zachęca młodych pasjonatów literatury i miłośników pięknej polszczyzny do wnikliwszej, pogłębionej analizy wybieranych do konkursu tekstów poetyckich. Doceniamy pracę w zmierzeniu się z trudną literaturą zarówno pod względem formy, stylistyki
oraz wartości myślowej prezentowanej poezji.Jury serdecznie dziękuje organizatorom za bardzo sprawne przeprowadzenie imprezy i stworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery wśród uczestników konkursu.

 

Protokół podpisali:

Roma Drozdówna

Mieczysław Wojtas

Jarosław Zoń

 

Na scenie stoi kobieta za nią dwa banery i sztaluga z fotoramą
Jurorzy Konkursu - kobieta i dwóch mężczyzn
Pierwsza recytatorka - Aleksandra G.
Druga recytatorka Natalia P.
Kobieta stoi na scenie, na pierwszym planie postać jurora
Trzeci recytator Ernest. W.
Czwarta recytatorka Magdalena K.
Piąta recytatorka Wiktoria W.
Szósty recytator Bartłomiej O.
Siódma recytatorka Zuzanna N.
Ośma recytatorka Karolina J.
Dziewiąta recytatorka Justyna W.
Siedząca publiczność
Trzej jurorzy
Na scenie stoi kobieta obok fortepianu i pulpitu na nuty
Na skrzypcach gra młoda dziewczyna, przy fortepianie akompaniator
Dziewczyna w długiej czarnej sukni gra na skrzypcach
Na scenie skrzypaczka i akompaniator przy fortepianie
czwarta skrzypaczka z akompaniatorem
Widok z góry widowni na scenę z grającymi muzykami
Dwie kobiety na tle banerów
Mężczyzna wręcz podziękowania muzykom
Inne ujęcie publiczności
Kadr z przedstawienia młodzieżowego teatru
Drugi kadr z przedstawienia młodzieżowego teatru
Młody chłopak siedzi na białym krześle, cała scena pogrążona w cieniu, tyko on oświetlony
Na scene trzech chłopców i dziewczyna siedząca na leżaku
Cztery stojące obok siebie dziewczęta
Dwóch chłopców z szalikami kibica siedzi na krzesłach
kadr z przedstawienia
Zdjecie przedstawia osoby oddające karty do głosowania na nagrodę publiczności
Przewodniczący Jury odczytuje werdykt
Odczytanie protokołu z wybory nagrody publiczności
Grupowe zdjecie recytatorów, instruktorów i prowadzących finał konkursu