Malownicze zakątki, główne ulice miasta, kameralne podwórka i budynki z historią - to kadry Lublina, które możemy podziwiać na obrazach prezentowanych na wystawie “Światłem i cieniem” Artura Przybysza. 15 września w Galerii OKNA odbył się jej wernisaż.

 

 - Artur Przybysz jest dla nas - pracowników Biblioteki i gości Galerii OKNA - wyjątkową osobą: nie tylko dlatego, że pięknie maluje, ale również ze względu na jego obecność niemalże na każdym wernisażu, zarówno w charakterze gościa, jak również jako artysty

- mówiła podczas otwarcia wicedyrektor MBP Lublin i założycielka Galerii OKNA, Renata Filipiak.

 

To druga indywidualna wystawa Artura Przybysza w Galerii OKNA. Artysta dwukrotnie uczestniczył także w zbiorowych wystawach poplenerowych prezentowanych przy ul. Peowiaków 12. Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie mogli oglądać jego obrazy w Filii nr 31 przy ul. Nałkowskich oraz w Bibliotece na Poziomie przy ul. Sławin.

Artur Przybysz jest rodowitym lublinianinem. Tu się urodził, mieszka i tworzy. Lublin stanowi jeden z głównych motywów przewodnich jego twórczości. Na wystawie zobaczymy także pejzaże z innych miejsc, m.in. Kazimierza Dolnego, ale to właśnie Lublin dominuje w przedstawionych pracach. Z uwiecznionych miejsc wyłania się miasto tajemnicze, piękne i niepowtarzalne, które przyciąga, inspiruje oraz zachęca do odkrywania.

 

- Gdyby przyjechał do Lublina ktoś, kto nie zna naszego miasta, to oprócz wycieczki po mieście pokazałabym mu Lublin widziany twoimi oczami i odtworzony twoją ręką. Jest w tych obrazach coś, czego nie widać w takim bezpośrednim kontakcie z obiektem, budynkiem, architekturą, pejzażem. To moje zdanie, ale ośmielam się je wypowiedzieć - w tych obrazach jest czułość i to do mnie przemawia bardzo mocno

- powiedziała do autora wystawy wicedyrektor Renata Filipiak.

 

Po ukończeniu studiów na Wydziale Artystycznym UMCS, autor tworzył obrazy olejne i akrylowe. Jak sam przyznaje - malarstwo akwarelowe odkrył z czasem.

 

- W Polsce na studiach akwarela nie jest techniką, do której przywiązuje się szczególną wagę i którą się zgłębia - traktuje się ją raczej jako pewną formę szkicu kolorystycznego do obrazu olejnego. Tymczasem Artur Przybysz ma bardzo duży wkład w jej rozwój - oprócz tego, że sam maluje, uczy tej techniki innych. Na pewno wyróżnia się w Stowarzyszeniu Akwarelistów Polskich, bo udało mu się wypracować własny oryginalny styl

- podkreślił współorganizator wystaw w Galerii OKNA, artysta Dariusz Płecha.

 

Artur Przybysz jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich oraz działającej przy nim tak zwanej Grupy Lubelskiej, nieformalnej organizacji zrzeszającej praktykujących miłośników akwareli z regionu.

 

- Zaczęliśmy współpracować, razem organizujemy kulturalne eventy, a synergia grupy oddziałuje silniej niż indywidualnych osób. Lublin zaczął działać zupełnie inaczej i my się na tle Polski pod tym względem wyróżniamy. Zdrowo ze sobą konkurujemy, ale potrafimy ze sobą współpracować, czego owocem jest to, co się dzieje w Lublinie

- mówił o lubelskim środowisku akwarelowym Dariusz Płecha.

 

Artur Przybysz podziękował obecnym na wernisażu gościom i współorganizatorom wydarzenia, pozwalając, żeby prezentowane na wystawie obrazy przemówiły w jego imieniu.

 

 - Jest osobą introwertyczną, a obrazy ma tak kolorowe i pełne życia, że to, co mógłby powiedzieć, eksploduje w obrazach

- powiedział Dariusz Płecha.

 

Słów uznania dla autora nie kryły również członkinie Związku Polskich Artystów Plastyków: Anna Fic-Lazor oraz Krystyna Rudzka-Przychoda. Obrazy obu artystek wkrótce będzie można podziwiać w Galerii OKNA. Wystawę Krystyny Rudzkiej-Przychody zobaczymy już w listopadzie, a prace Anny Fic-Lazor zostaną zaprezentowane w 2024 roku.

 

- Odwiedzajcie państwo galerię OKNA, cieszymy się, że to miejsce żyje, ale żeby żyło, potrzebni są tacy artyści i taka publiczność

- podsumowała wicedyrektor Renata Filipiak.


Wystawę “Światłem i cieniem” Artura Przybysza w Galerii OKNA będzie można oglądać do 15 października. Kolejną artystką, której obrazy zobaczymy na I piętrze przy ul. Peowiaków 12, będzie Magdalena Brauze. Wernisaż wystawy „Nieoczywiste. Moje imaginarium” został zaplanowany na 18 października, o godzinie 18.00.

 

Otwarcie wystawy Artura Przybysza "Światłem i cieniem": od lewej - Dariusz Płecha, wicedyrektor MBP Renata Filipiak, Artur Przybysz
Artur Przybysz na wernisażu swojej wystawy
Dziennikarka Radia Lublin i goście podczas otwarcia wystawy
Artyści podczas wernisażu - od lewej: Krystyna Rudzka-Przychoda i Artur Przybysz
Pejzaż Lublina, w tle zaproszeni goście
Autor podczas rozmowy w trakcie wernisażu
Wernisażowi goście oglądają obrazy
Fragmentów wpisów w księdze gości Galerii OKNA
Kobieta ogląda prace przedstawiające Lublin
Wernisażowi goście przyglądają się obrazom
Goście wernisażu oglądają jedną z prac przedstawiającą panoramę Lublina
Księga gości, a w tle obrazy
Na pierwszym planie jeden z obrazów przedstawiających rynek w Kazimierzu Dolnym
Goście zgromadzeni na otwarciu wernisażu
Część oficjalna wernisażu - rozmowy z artystami
Urszula Kozak z pracowni plastycznej MBP Lublin z kwiatami
Goście podczas otwarcia wystawy w Galerii OKNA