Nagroda im. Anny Platto jest przyznawana od 1995 roku w dniu urodzin Patronki pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego, wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich formach pracy z młodymi czytelnikami. Pomysłodawcą Nagrody był dr Zdzisław Bieleń (obecnie emerytowany dyrektor ds. merytorycznych WBP), a przez XXV edycji Fundatorką Nagrody była siostra Patronki – Mirosława Platto.

Finał XXIX edycji Nagrody odbył się 8 sierpnia 2023 r., w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

Magdalena Opalka Kierowniczka Biblioteki na Poziomie

 

Tegoroczną laureatką Nagrody im. Anny Platto 2023 została Magdalena Opalka - Kierowniczka Biblioteki na Poziomie, Filii nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Anna Platto (8 VIII 1944 – 15 III 1995) – absolwentka filologii polskiej UMCS, kustosz, instruktor-metodyk w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wykładowca w Studium Bibliotekarskim. Znawczyni literatury pięknej, a szczególnie dziecięcej i młodzieżowej. Wypracowała nowoczesny model bibliotek dziecięcych, łączących znajomość książki z formami jej upowszechniania. Zajmowała się ich organizacją, profilowaniem działalności, doradztwem metodycznym. Posiadała dar integrowania ludzi.

Zdjęcie: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie