27 i 28 czerwca 2023 roku w Biblio odbyło się ostatnie już szkolenie dla bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i bibliotekarzy z powiatu lubelskiego, w ramach projektu „LublinIsYouth! Bibliotekarze i młodzież - wspólnota doświadczeń!”, który uzyskał dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Szkolenie "Kinowa kostka Rubika, czyli jak wykorzystywać kino w pracy z młodzieżą" odbyło się w ramach bloku filmowego. Poprowadził je Maciej Misztal - pomysłodawca i dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego, absolwent organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kurator pokazów filmowych na wielu festiwalach.

Podczas szkoleń prowadzący przybliżył odbiorcom podstawowe narzędzia z zakresu edukacji filmowej oraz sposoby legalnego pozyskiwania filmów do pracy z młodzieżą. Przedstawił autorską metodę pracy z odbiorcą opartą na teorii kinempatii Roberta Sinnerbrinka i opracowań z zakresu pedagogiki kina autorstwa Manuela Zahna, Edwina Kostera, Tjeu Van den Berka i Marjeet Verbeeka. Uczestnicy poznali filmy krótkometrażowe mogące wspomóc pracę z młodzieżą, jak też portale VOD oferujące dostęp do aktualnego repertuaru filmowego. Bibliotekarze, w ramach ćwiczeń, mieli też okazję skonstruować własne zakończenia filmów i opracować autorski projekt skierowany do młodych odbiorców.

 

Uczestnicy warsztatów filmowych słuchają prowadzącego
Organizatorki warsztatów zapowiadają instruktora
Instruktor warsztatów Maciej Misztal
Uczestniczki warsztatów w sali projekcyjnej Biblio
Na zdjęciu organizatorki warsztatów
Instruktor warsztatów wprowadza uczestników w tematykę, którą porusza
Uczestniczki warsztatów dopisują tytuły książek i filmów na tablicy
Uczestniczki warsztatów prezentują efekty swojej pracy przed grupą
Uczestnicy zajęć patrzą na znajdujący się na środku arkusz z tytułami książek i filmów
Fragment warsztatów - na slajdzie pytanie" Jaką historię opowiada ten obraz?", poniżej dzieło Edwarda Hoppera
Uczestnicy warsztatów podczas wymiany zdań z prowadzącym
Kobiety patrzą w tę samą stronę, analizując prezentowaną im treść
Na zdjęciu Maciej Misztal podczas warsztatów
Uczestniczka zajęć prezentuje obecnym na sali osobom obraz na swoim smartfonie
Tablica z wypisanymi markerem tytułami: po lewej stronie książki, po prawej filmy
Uczestnicy zajęć oglądają animowany film krótkometrażowy na wyświetlaczu w sali
Sala warsztatowa Biblio - prowadzący zajęcia stoi przed siedzącymi w półkolu uczestniczkami
Na zdjęciu instruktor i uczestniczki warsztatów - na wyświetlaczu ilustracja kostki rubika

 

 "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"