20 czerwca 2023 roku w Filii nr 29 odbyło się kolejne szkolenie dla bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i bibliotekarzy z powiatu lubelskiego, w ramach projektu „LublinIsYouth! Bibliotekarze i młodzież - wspólnota doświadczeń!”, który uzyskał dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkolenie instruktorskie z improwizacji teatralnej w ramach bloku teatralnego pt.„Teatr (nie)przypadkowy” poprowadził Adam Organista.

 

Adam Organista to aktor teatralny i filmowy, konferansjer, instruktor improwizacji teatralnej i aktorskiej specjalizujący się od ponad 15 lat w kanadyjskiej metodzie improwizacji stworzonej przez Kietha Johnstona. Ukończył studia na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Skłodowskie-Curie w Lublinie. Kształcony przez trenerów z całego świata, m. in. Kanady, Danii, USA, Czech i Niemiec. Współzałożyciel Fundacji Inside Out, inicjator i aktor Teatru Lukla. Współtwórca legendarnej grupy “No Potatoes” jednego z pierwszych teatrów impro w Polsce.

Zaproponowane przez trenera gry i zabawy improwizowane były świetnym ćwiczeniem metod wspierających w pracy z grupą młodzieży. Empatia i naturalność prowadzącego otworzyły uczestników na nowe aktywności, pomogły przełamać bariery ograniczające kreatywność i swobodną komunikację. Szkolenie było znakomitą inspiracją do konstruowania warsztatów sprzyjających budowaniu i utrzymywaniu relacji z młodym odbiorcą, w których najważniejszy jest wzajemny szacunek, zaufanie, próba zrozumienia, umiejętność współpracy, a nie rywalizacji.

 

Organizatorka warsztatów Katarzyna Poleszak przedstawia uczestniczkom instruktora zajęć, Adama Organistę
Uczestniczki warsztatów razem z prowadzącym stoją w kole i trzymają się obiema rękami za głowę
Jedna z uczestniczek zajęć stoi na przeciwko prowadzącego
Uczestniczki zajęć stoją w kole i wykonują jedno z ćwiczeń
Instruktor i grupa uczestniczek warsztatów
Jedno z ćwiczeń - uczestnicy krzyczą do siebie
Uczestniczki stoją w kole i krzyczą
Ćwiczenia w parach - uczestniczki patrzą na siebie, każda z nich podnosi jedną rękę
Uczestniczka zajęć stoi w odległości kilkunastu metrów przed grupą
Dwie kobiety podczas jednej z gier żartobliwie udają atak
Uczestniczki warsztatów podczas gry udają atak zombie
Uczestniczki i prowadzący siedzą w kole i dyskutują na temat ćwiczenia
Widok na uczestniczki zajęć podczas wspólnej dyskusji
Prowadzący zajęcia Adam Organista podczas warsztatów
Uczestniczki i prowadzący stoją w kole tyłem do siebie

 

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"