Kolejne szkolenie w ramach bloku ogólnego projektu „LublinIsYouth! Bibliotekarze i młodzież - wspólnota doświadczeń!" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyło się 26 kwietnia 2023 r. ponownie w Filii nr 32 (Biblio). Agata Warywoda poprowadziła warsztaty pt. "Odkryj swój biegun! Jak zaprojektować i poprowadzić warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży".

 

Odkrywanie swoich mocnych stron, określanie wartości, wyznaczanie i realizacja celów – to tematy, które angażują i poruszają młodych ludzi – i które mogą być ciekawym urozmaiceniem oferty biblioteki dla młodzieży. Podczas szkolenia bibliotekarze poznali metody wspierające młodych ludzi w diagnozowaniu ich mocnych stron, skutecznym wyznaczaniu i realizacji celów czy rozwijaniu odporności psychicznej. Nauczyli się praktycznie wykorzystywać poznane metody w przygotowaniu szerokiej gamy atrakcyjnych propozycji adresowanych do młodzieży. Ponadto sami zaprojektowali działania młodzieżowe możliwe do zrealizowania w swojej instytucji.

 

Uczestniczki warsztatów oglądają prezentację
Arkusz papieru, na nim widoczny tytuł "Tanie podróżowanie"
Fragment warsztatów - na wyświetlaczu widoczny fragment prezentacji
Uczestniczki zajęć podczas ćwiczenia integracyjnego - każda z nich ma na sobie kolorowy papierowy krawat
Na środku podłogi leżą kolorowe kartki, wokół na krzesłach siedzą uczestniczki zajęć
Fragment warsztatów, prowadząca i uczestniczki siedzą w kole
Uczestniczki zajęć pochylają się nad leżącymi na podłodze kolorowymi kartkami
Na zdjęciu intruktorka z siedzącymi wokół niej uczestniczkami
Uczestniczki zajęć słuchają instruktorki
Uczestniczki warsztatów siedzą przy stołach
Uczestniczki warsztatów tworzą wieżę podczas pracy w grupach
Prowadząca zajęcia przyglda się tworzeniu wieży przez członkinie jednej z grup
Widok na pracujące w grupach uczestniczki
Uczestniczki tworzą wysoką konstrukcję z makaronu, sznurka, taśmy klejącej i pianki

 

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

ministerstwo_lublin_is_youth_bannaer_biale_litery.jpg