29 marca w Bibliotece miał miejsce wykład dr hab. Iriny Lappo zatytułowany „Estetyka jest matką etyki, czyli performans polityczny a narracje więzienne Piotra Pawlenskiego i Alesia Puszkina”.

Wykład odbył się w ramach XIV edycji otwartych wykładów z historii sztuki 2022/2023 i poruszył temat politycznego performansu, który ma charakter protestu wobec zjawisk społecznych i politycznych. Analiza relacji artysta-władza została przeprowadzona na materiale performansów mieszkającego w Meksyku Hiszpana Santiago Sierra, odbywającego wyrok więzienia we Francji rosyjskiego performera Piotra Pawlenskiego oraz przebywającego w białoruskim więzieniu Alesia Puszkina. Prelegentka wykładu dr hab. Irina Lappo związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, ukończyła polonistykę na Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu, doktoryzowała i habilitowała się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Przekazała słuchaczom swoje zainteresowania naukowe koncentrujące się wokół zagadnień teorii i historii teatru, dramatu, recepcji teatralnej, etnolingwistyki, teorii i praktyki przekładu.

 

 

Wnętrze Filii nr 2 - przedstawienie wykładowczyni przed prelekcją
Fragment wykładu Iriny Lappo