OD 10 CZERWCA 2021 R.
PRZYWRACAMY WOLNY DOSTĘP DO KSIĘGOZBIORU
W REŻIMIE SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYM
Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZKU:

- DEZYNFEKCJI RĄK

- ZAKRYWANIA UST I NOSA

- ZACHOWANIA DYSTANSU (1,5 - 2 M)

- OD 1 GRUDNIA 2021 ZMNIEJSZAMY LIMIT OSÓB MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ W BIBLIOTECE (1 OSOBA NA 15 M2)

NIEDOSTĘPNE POZOSTAJĄ:

- CZYTELNIE

- STANOWISKA KOMPUTEROWE