Konkurs plastyczny „Kolaże dla Wisławy” / do 20 czerwca

Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

skierowany do dorosłych
i młodzieży powyżej 15 roku życia

Konkurs plastyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie „Kolaże dla Wisławy”

Z okazji Roku Wisławy Szymborskiej Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Kolaże dla Wisławy". Konkurs jest skierowany do dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastyczno-literackiej w technice kolażu. Praca powinna być inspirowana życiem i twórczością Wisławy Szymborskiej.

Format pracy jest dowolny, forma – płaska. Pracę należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika i złożyć (wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową) do 31 maja 2023 r. w dowolnej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu znajdują się w załącznikach. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zachęcamy do udziału w konkursie.

Konkurs będzie realizowany w terminie od 6 kwietnia do 31 maja 2023 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20 czerwca 2023 roku.

Regulamin i karta zgłoszeń  Kolaze_dla_Wislawy.zip


Mapa