Marmury Elgina. Ateny - Londyn - Ateny? / 11 stycznia

Adres:

Filia nr 2 MBP
Lublin

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Miejska biblioteka Publiczna zaprasza na wykład Jacka Jaźwierskiego w ramach XIV edycji otwartych wykładów z historii sztuki "Sławne, emblematyczne, kontrowersyjne wędrówki dzieł i arcydzieł w kulturze". 

"Marmury Elgina. Ateny - Londyn - Ateny?" - Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

11 stycznia, godz. 17.30

W latach 1802–1812 Thomas Bruce, siódmy Lord Elgin, brytyjski ambasador przy Imperium Osmańskim, którego częścią od 350 lat była Grecja, na mocy podpisanego z Turkami porozumienia wywiózł do Londynu znaczną ilość greckich starożytności, w tym połowę fryzu partenońskiego i inne posągi zdobiące najważniejszą świątynię Aten.
Odkupione w 1816 roku przez Koronę Brytyjską i znane jako marmury Elgina, posągi stały się częścią kolekcji Muzeum Brytyjskiego i centrum ciągnącego się odtąd sporu. Kolejne rządy Grecji domagają się zwrotu nielegalnie, ich zdaniem, zrabowanych dzieł sztuki; rząd brytyjski i British Museum konsekwentnie odmawiają.
Wykład będzie osnuty wokół dyskusji, które toczą się w ostatnich latach na fali krytyki kolonializmu oraz wyzysku ekonomicznego i kulturowego praktykowanego przez niektóre rządy i instytucje zachodnioeuropejskie na innych kontynentach. Krytyka ta doprowadziła ostatnio do zwrotu rządowi Nigerii kilkudziesięciu dzieł sztuki zrabowanych przez Brytyjczyków z Beninu w 1897 roku, z tym że część swoich kolekcji zwrócili nie oni, lecz Niemcy. Zmiana postaw staje się faktem. Pytanie, czy powinny one objąć i czy obejmą również marmury Elgina?


Mapa