XV Miejski Konkurs Recytatorski / II etap 10 listopada

Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie informuje, że II etap XV Miejski Konkurs Recytatorski odbędzie się 10 listopada 2022, godz. 9.00.

To etap eliminacji wyłaniający kandydatów na laureatów Konkursu.

Zapraszamy do Sali prób nr 2 Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (pok. nr 14), ul. Peowiaków 12 (I piętro w budynku Centrum Kultury). 


Mapa