Podczas drugiego spotkania w ramach XIV Edycji Otwartych Wykładów z Historii Sztuki, wspólnie z panem Marcinem Pastwą, zgłębialiśmy temat ikoniki, czyli koncepcji stworzonej przez Maxa Imdahla.
Profesor Uniwersytetu w Bochum opracował własną metodę analizy dzieła sztuki - ikonikę, interesował się również zagadnieniem ekspresji kolorystycznej. Ikonika zakłada wykorzystanie struktury dzieła do określenia jego znaczenia.

Widz musi najpierw zobaczyć obraz, aby uobecnić jego sens i doświadczyć wzniosłości dzieła w swojej realnej rzeczywistości, w oparciu o znane mu konteksty kulturowe, religijne czy historyczne. Szczegółowa analiza kilku dzieł sztuki współczesnej, takich jak „Guernica” Pablo Picassa pozwoliła uczestnikom na zgłębienie metodologii stworzonej przez Imdahla.

W przyciemnionym pomieszczeniu siedzą słuchacze i prelegent
Przy stoliku siedzi prelegent, obok stoi tablica multimedialna