11 maja 2022 r. w Filii nr 2 odbył się ostatni w tej edycji wykład z historii sztuki, poświęcony „Obrazom historii w filmie Popioły Andrzeja Wajdy”. Premiera filmu odbyła się w 1965 roku, a praca nad nim trwała od roku 1963. Najważniejszą kwestią dla Andrzeja Wajdy stał się nurt historyczny.

Natomiast osią tej tematyki są w filmie: problem organizacji Legionów Polskich we Włoszech oraz imperialna polityka Napoleona Bonapartego i jego stosunek do Polaków. Prelegent Marcin Maron zwrócił uwagę słuchaczy na dość istotne różnice pomiędzy dwoma dziełami jakim jest powieść Stefana Żeromskiego i film Andrzeja Wajdy. S. Żeromski powielił model z romantycznych dramatów - dojrzewania bohatera indywidualnego do wielkich czynów. Natomiast A. Wajda zdaje się wskazywać na zawiedzione nadzieje demokratyczne i wolnościowe Polaków, a także daremność poniesionych ofiar. To tylko niektóre przykłady wątków poruszonych przez prelegenta. Serdecznie zachęcam do wsłuchania się w treść wykładu, dzięki któremu spojrzymy innym okiem na wybitne dzieła literatury, filmu i malarstwa.

 

Gabriela Majewska

Prelegent siedzi przy stole z laptopem, obok tablica z prezentacją
Widok ogólny na pomieszczenie biblioteki i publiczność