27 października 2021 r. w Filii nr 2 MBP w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Dzieło sztuki jako zwierciadło historii”. Dr Jarosław Cymerman, literaturoznawca i teatrolog, który specjalizuje się także w badaniach nad twórczością Józefa Czechowicza, wygłosił wykład pt. „Intymny wymiar mitu i historii. Lublin Józefa Czechowicza”.

 

Przywołując wczesne utwory lubelskiego poety (Opowieść o papierowej koronie), a także późniejsze wiersze, np. Poemat o mieście Lublinie czy Chwilę dawną, prelegent przybliżył nam sposób, w jaki Czechowicz w swojej poezji ukazywał Lublin oraz historię. Miasto zawsze sytuował blisko wsi, jej pejzaży wypełnionych łąkami i polami. Mitologizował je, umieszczając w sąsiedztwie Bramy Krakowskiej centaury oraz inne baśniowe istoty. Porządek historyczny mieszał się w poezji Czechowicza ze światem legend i mitów. Zarówno o mieście, jak i o historii pisał w sposób osobisty i intymny, przez pryzmat codziennych wydarzeń oraz dobrze znanych miejsc.

Według poety każde miasto, również nasze, ma swoją własną, specyficzną duszę. Poezja Czechowicza zaprasza do samodzielnych poszukiwań i odkrycia, czym dla każdego z nas jest niepowtarzalna dusza Lublina.

Katarzyna Jaszczak

Portret mężczyzny w garniturze na tle regałów z książkami
Sala biblioteczna z książkami, widać mężczyznę stojącego na środku obok tablicy multimedialnej
profil mężczyzny na tle książek
Pierwsze slajd prezentacji na ekranie
Przyciemnione pomieszczenie, widać prelegenta i ekran prezentacji
prelegent stoi przed publicznością
W przyciemnionej bibliotecznej sali na krzesłach siedzą słuchacze

 

Wykład można obejrzeć na YouTube