To już dziesiąta odłona Narodowego Czytania, w której udział wzięli pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. 4 września o godz. 12.00 na stronie facebookowej Biblioteki udostępniliśmy nagranie "Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w naszej adaptacji. Aktorzy dzięki uprzejmości Teatru im. Juliusza Osterwy byli ubrani w stroje z epoki i grali w pięknej przestrzeni Księgarni Dosłowna w Centrum Kultury.
Jeszcze do 10 września zachęcamy do przybycia do Filii nr 2 przy ul. Peowiaków 12, z własnym egzemplarzem „Moralności Pani Dulskiej”, w którym będzie można otrzymać okolicznościową pieczęć, upamiętniającą tegoroczną akcję.
Zapraszamy do obejrzenia spektaklu pod linkiem https://youtu.be/AqeHxanCHzw