20200309 F2 HS Majewski

4 marca w Filii nr 2 odbył się kolejny wykład otwarty z cyklu "W poszukiwaniu jedności sztuk - totalne dzieło sztuki". Spotkanie zatytułowane Auroville i inne modernistyczne utopie miasta idealnego poprowadził Piotr Majewski.

 Na przykładzie miasta znajdującego się w południowych Indiach - Auroville, pomysłu Mirry Alfassy i projektu Roberta Angera prelegent omówił koncepcję "miasta idealnego". Nakreślił także rys historyczny miast, które były tworzone według z góry ustalonych reguł, od czasów antycznych, poprzez średniowiecze i nowożytność, aż do futurystycznych projektów "miast przyszłości".
Magdalena Wrona

Palmanova, XVI-XVII w.
Trwający wykład
Makieta Auroville
Niebieskie Jeruzalem, wyobrażenie z XII w.