W ramach cyklu „W poszukiwaniu jedności sztuk - totalne dzieło sztuki”,  5 lutego 2020 roku w Filii nr 2, Aleksandra Skarbek poprowadziła wykład pt. „Multidyscyplinarność jako przejaw totalnego myślenia o sztuce”.
Opowiadała o nowym nurcie w sztuce polskiej obrazującym zachodzące przemiany. Artyści mogli wyrażać krytyczną ocenę sytuacji, eksperymentować z nowymi mediami opierając się na przekonaniu, iż za pomocą sztuki mogą w bezpośredni sposób komentować i wpływać na otaczającą rzeczywistość. Nawet dziś sztuka krytyczna wyzwala silne emocje, wychodzi poza akceptowalne artystyczne konwencje, często wywołując skandale i negatywne reakcje wśród odbiorców.
Beata Karpińska
Prelegentka
Prowadzący - wprowadzenie do wykładu
Prowadzący i prelegentka przed słuchaczami
Panie słuchające wykładu
prelegentka przed komputerem
Jeden ze slajdów prezentacji
Slajd ze sztuką Katarzyny Kozyry
Slajd z przykładem sceny z klocków LEGO Zbigniewa Libery
Kolejny przykład sztuki Zbigniewa Libery