sztuka F2

8 stycznia w Filii nr 2 odbył sie kolejny wykład z cyklu "W poszukiwaniu jedności sztuk - totalne dzieło sztuki". Spotkanie zatytułowane "Przeżywanie malarstwa jako doświadczenie wszechogarniające" poprowadził Jacek Jaźwierski.

 Podczas wykładu prelegent podjął próbę nauczenia słuchaczy "czytania" obrazu. Na przykładzie dzieła Żydzi zbierający mannę na pustyni Nicolasa Poussina wykazał, że jest to przeżycie wszechogarniające. Każdy obraz opowiada swoją historię, angażuje różne zmysły ludzkie i skłania do refleksji. Zwrócił uwagę na to, iż aby jak najpełniej poznać dane dzieło, odbiorca powinien być w stanie dostrzec cały jego kontekst - od znajomości znaczenia kolorystyki, poprzez krajobrazy aż do poszczególnych postaci.
Magdalena Wrona

Prowadzący witający zgromadzona publiczność
Prelegent
Prowadzący, prelegent i publiczność
Trwający wykład. Widoczna prezentacja
Fotografia będąca slajdem z prezentacji