W grudniu w Filii nr 8 odbył się pokaz filmu dokumentalnego "Historia w ożywionych obrazach - Unia Lubelska". Po zakończonym seansie uczestnicy spotkania wykonali zadania utrwalające zdobyte wiadomości.

Dzieci wykonujące zadanie
Dziecko piszące na kartce
Dzieci układające rozsypankę
Notujące dziecko
Dzieci układające puzzle