Motywem przewodnim czwartkowych spotkań w Przedszkolu nr 42 była ochrona przyrody. Czytaliśmy książki Zofii Staneckiej „Basia i śmieci” oraz Izabeli Skorupki „Gdzieś daleko... Bajka eko”.

Książki uświadomiły maluchom jak ważna jest ochrona środowiska. Stały się również przyczynkiem do dyskusji dlaczego na świecie jest tyle śmieci i co zrobić by zapanował ekologiczny ład i porządek.
Maria Włosek

bibliotekarcza czyta dzieciom
pokazywanie dzieciom ilustracji towarzyszącej bajce