Spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w czwartek, 10 listopada miało na celu upamiętnianie Święta Niepodległości, które wiąże się z tradycjami niepodległościowymi naszego kraju, a wiedza o nich oraz ich źródłach umożliwia świadome obchodzenie tego ważnego dnia dla historii państwa polskiego.

Dzień 11 listopada przypomina, że suwerenność kraju wiąże się z wolnością, która jest dana każdemu człowiekowi. Warto pamiętać o tym m.in. w obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Uczestnicy WTZ na zajęciach wykonali dla siebie kotyliony.

Przy długim stole pracują uczestnicy warsztatów
Bibliotekarka pokazuje jak wykonać rozety narodowe
Zdjecie pokazujące wszystkich uczestników warsztatów
Na stole biało czerwone elementy i ręce uczestnika, sklejające rozetę