20200214 F24 matematycy

W Filii nr 24 prezentowana jest wystawa przygotowana przez Zuzannę Kaczorowską "Wielcy Polscy Matematycy". Na planszach zaprezentowano historię polskiej szkoły matematycznej i zasługi polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa.

 Wystawę oglądać można do końca lutego w godzinach otwarcia filii. Zapraszamy.
Pracownicy filii
fot. A.Sokołowska

Pierwsza plansza wystawy
Druga plansza wystawy
Trzecia plansza wystawy