tabliczki 24

W zajęciach bibliotecznych "Od tabliczek glinianych do e-booków" uczestniczyli uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 38. Miały one na celu zapoznanie uczniów z historią powstawania książek od czasów najdawniejszych do współczesności. Uczniowie mogli zobaczyć, wykorzystując zasoby Internetu, jak przez wieki zmieniał się wygląd książki. Od tabliczek glinianych, zwojów papirusowych, inkaskiego pisma kipu, średniowiecznych rękopisów, poprzez inkunabuły, dotarli do współczesnej książki drukowanej, e-booków i audiobooków.

 Największy podziw wzbudziły średniowieczne, bogato oprawione, zdobione inicjałami, miniaturami i ornamentami zabytki piśmiennictwa udostępnione w bibliotekach cyfrowych. Jednak, jak na współczesnych przystało, z nie mniejszym zainteresowaniem obejrzeli książki elektroniczne i odsłuchali fragmenty książek mówionych. O zainteresowaniu tematem może świadczyć aktywny udział uczestników w zajęciach bibliotecznych.
Pracownicy filii

Widok ogólny na stół i siedzącymi uczestnikami
Młodzież siedząca przy długim stole i prowadząca spotkanie