5 czerwca w Filii nr 2 MBP w Lublinie odbyło się kolejne wydarzenie w ramach XV edycji otwartych wykładów z historii sztuki „Artysta jako geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner”.

Dr Katarzyna Weinper – absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS zajmująca się kulturą, sztuką i literaturą Europy zachodniej, autorka rozprawy doktorskiej „Zmysły – historia – wyobraźnia. Studium postawy krytyczno-estetycznej Mario Praza”, obecnie propagująca ideę otwartego dostępu do edukacji, publikacji naukowych i danych badawczych finansowanych ze środków publicznych – wygłosiła wykład o tytule „Jean Michel Folon, artysta (nie)codzienny”.

Nasza gościni przybliżyła zebranym słuchaczom sylwetkę, biografię i twórczość Jeana Michela Folona, urodzonego w 1934 roku artysty belgijskiego, wizjonera codzienności. Po studiach architektonicznych Folon rozpoczął edukację na wydziale wzornictwa przemysłowego – to wtedy oddał się pracom malarskim. Wyemigrował do Francji i próbował publikować swoje rysunki – szkice ilustrujące aktualności – w prasie, jednak jego prace zyskały popularność i uznanie dopiero w Stanach Zjednoczonych. Bardzo duże zainteresowanie jego szkicami wykazały tak cenione czasopisma, jak New Yorker, The New York Times czy Esquire. W latach 60. zapoznał się z Saulem Steinbergiem, ilustratorem i karykaturzystą: artyści zaprzyjaźnili się, współpracowali ze sobą i mieli wzajemny wpływ na swoją twórczość. Od lat 60. prace Folona były coraz częściej wystawiane w galeriach – w 2005 roku we Florencji odbyła się jego największa i jedna z ostatnich wystaw, część prac została przekazana miastu. Od roku 1965 Folon zaczął interesować się kolorem, a w latach 70. artysta, wcześniej skoncentrowany na rysunkach tuszem, zaczął malować akwarele. Na jego obrazach bardzo często przewijają się motywy podróży, statków, motywy zwierzęce i figury ludzkie. Bardzo istotne w twórczości Folona jest podejście do kontrastu miasta/natury. Twórca ilustrował codzienność człowieka w mieście, przedstawiał jednostkę w tłumie, jej anonimowość i brak indywidualności jednocześnie. Przedstawiał tym samym oderwanie człowieka od jego naturalnego środowiska i „wchłonięcie” przez miasto. Folon był przy tym czynnym aktywistą na rzecz ochrony środowiska – współpracował między innymi z Greenpeace. Znajomość z Jacquesem Marquetem zapoczątkowała w twórczości Folona okres sitodruku – były to dzieła mniej oszczędne w środkach niż akwarele, jednocześnie o bardzo intensywnym wyrazie. Pod koniec 1989 roku Folon zaczął tworzyć rzeźby – zazwyczaj postaci ludzkich – które były umiejscawiane w przestrzeniach miejskich (między innymi w Brukseli). Folon lubił podejmować dialog z widzem, przywiązywał jako plakacista dużą wagę do spojrzenia. Jako wybitny twórca plakatów cechował się zdolnością szybkiej komunikacji z widzem. Folon zmarł w 2005 roku w wieku 71 lat. W 90. urodziny Folona odbył się konkurs o tematyce „między marzeniem a rzeczywistością”, na który napłynęło aż 400 prac nawiązujących do twórczości artysty.

Serdecznie dziękujemy naszej prelegentce za opowieść o tak interesującym artyście i pokazanie nam jego pięknych, różnorodnych prac. Państwu natomiast dziękujemy za obecność i zapraszamy na ostatni wykład XV edycji już 19 czerwca.

Prowadząca wita prelegentkę i gości
Kobieta stoi obok Tablicy multimedialnej
prelegemtaka stoi obok stolika z laptopem
Zdjęcie slajdu prezentacji z wizerunkiem omawianego artysty
Zbliżenie na prelegentkę
Dwie kobiety z publiczności
Slajd prezentacji z obrazem omawianego artysty
Zbliżenie na ekran laptopa z rysunkiem Folona