W styczniu Filia 19 zapoczątkowała cykl spotkań dla najmłodszych ph.” Kraina Emocji”. Zajęcia te mają na celu rozbudzić u dzieci świadomość własnych emocji, umiejętność radzenia sobie z nimi, a także zdolność dostrzegania emocji u innych.

W trakcie spotkania z dziećmi z klasy „0” Szkoły Podstawowej Nr 1 powędrowaliśmy do Krainy Szczęścia i Krainy Złości. Maluchy prowadziły żywą dyskusję wyliczając rodzaje emocji i dokonując podziału na emocje pozytywne i negatywne.
Opracowaliśmy zasady, którymi należy się kierować, aby skutecznie poradzić sobie ze złymi emocjami takimi jak złość czy gniew.
Ostatnim punktem naszego emocjonującego spotkania było narysowanie autoportretu „Jak się dzisiaj czujesz”.
Monika Błotniak, Jolanta Jurkowska

grupa dzieci z narysowanymi swoimi emocjami
dziewczynki malują kolorowanki wyrażające stan emocji
bibliotekarka przed dziećmi opowiada o emocjach