Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie została wyróżniona medalem pamiątkowym „550-lecia Województwa Lubelskiego”. Wręczenie odznaczeń miało miejsce podczas spotkania w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego medal odebrał Dyrektor MBP Lublin Piotr Tokarczuk.

Wręczenie medali i towarzysząca temu uroczystość wpisują się w jubileusz 550-lecia Województwa Lubelskiego. Odznaczenia zostały przyznane "w dowód uznania za zaangażowanie i wkład na rzecz rozwoju regionu oraz zachowania jego tożsamości historycznej i kulturowej".

 

 

Oprawiony pamiątkowy medal wraz z dyplomem dla MBP Lublin
Medal z okazji 550-lecia województwa lubelskiego