25 stycznia w Biotece z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki spotkali się członkowie Grupy Twórczej „Nastroje”. Podczas wieczoru autorskiego została zaprezentowana twórczość: Urszuli Gierszon (poetki, prozaiczki, krytyka literackiego), Anny Łyczewskiej (poetki, prozaiczki, nauczycielki, społeczniczki i animatorki kultury), Jacka Gallanta (prawnika, dziennikarza, literata, samorządowca, społecznika), Rafała Kasprzyka (poety, społecznika, górnika, współorganizatora spotkań literackich) oraz nieobecnego z powodów zdrowotnych Konstantego Lachnickiego – poety i prozaika. Autorzy, jak sami podkreślają, są grupą przyjaciół, których wypełnia pasja tworzenia.

 

Nie jesteśmy typową grupą literacką, która zwykle powstaje ze względu na wspólnotę programową swoich członków, ideologię, głosi manifesty, burzy zastany porządek lub deklaruje chęć zmiany współczesnej sytuacji literackiej. Twórczość jest ważną wartością w naszej przestrzeni duchowej. Narzędziem i substancją nadającą sens naszej twórczości jest przede wszystkim słowo, jednak uwrażliwieni jesteśmy również na inne dziedziny twórczości i wypowiedzi artystycznej, nie zamykamy się tylko w przestrzeni literatury.

Co ich łączy?
Przede wszystkim literatura, ale też wartości decydujące o jakości człowieczeństwa, takie jak piękno, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność oraz miejsce urodzenia - Lublin i więzy towarzyskie.

Co ich różni?
Wszystko to, co różni jednego człowieka od drugiego. Sposób widzenia i odczuwania rzeczy i zjawisk, także sposób literackiej wypowiedzi.

Dlaczego „Nastroje”?
Wystarczy zapoznać się z synonimami słowa „nastrój”, połączonymi w wielu grupach znaczeniowych, są to w dużym skrócie m.in.: klimat, duch, poezja, poetyckość, dusza, atmosfera, fantastyczność, liryczność, magiczność, romantyczność, niezwykłość... Najprostsza definicja mówi, że nastrój jest emocjonalnym zabarwieniem, jakie w danej chwili nadajemy własnym odczuciom i przeżyciom... Nastrojem można nazwać również stan duchowego ożywienia twórczego, czyli natchnienie.

Zaprezentowane utwory poetyckie Grupy Twórczej „Nastroje” znajdą się niebawem we wspólnym, właśnie przygotowywanym tomiku.

Dziękujemy Czytelnikom za obecność i aktywny udział w tym wydarzeniu literackim.

Tekst i zdjecia: Beata Wijatkowska

Widok ogólny sali nze spotkaniem autorskim
Na pierwszym planie zasłuchany mężczyzna, na drugim stojąca, czytająca kobieta
Czwórka lubelskich autorów siedząca na krzesłach
Kadr na siedzące dwie kobiety i mężczyzną
Zbliżenie na dwie kobiety, jedna z nich czyta swoje wiersze
Zdjęcie dwóch uczestniczek spotkania, jedna z nich trzyma w rękach tomik poezji
Zdjęcie mężczyzny czytającego
Bliskie ujęcie trojga poetów
Profile trzech twarzy poetów siedzących w rzędzie
Zdjęcie uczestników spotkania
Ksiażki napisane przez zaproszonych poetów
Zbliżenie na czytającego swój wiersz mężczyznę
Inne ujęcie poety
Zdjęcie publiczności, w centralnym miejscu siedzi kobieta w berecie
Dwie kobiety siedzą na krzesłach, mężczyzna pomiędzy mini wypowiada sie gestykulując
Na pierwszym planie dłoń kobiety ze smartfonem fotografuje spotkanie, na drugi planie rozmazane ujęcie uczestników.