W ubiegłą środę - 17 stycznia - w Filii nr 2 MBP miało miejsce spotkanie pod tytułem „Wokół poezji Kazimierza Ratonia”. Rozmowę z Jerzym Kurczukiem – aktorem dramatu przez lata związanym z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie – poprowadziła prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, reżyserka, scenarzystka i dziennikarka wykładająca w Katedrze Dziennikarstwa UMCS. Bezpośrednim powodem spotkania były przygotowania Jerzego Kurczuka do scenariusza sztuki teatralnej „Ból swój opowiadam” związanej z postacią i twórczością Kazimierza Ratonia – projektu realizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Nazwisko Kazimierza Ratonia (1942-1983) przypisuje się do grupy tak zwanych „poetów przeklętych”, którą reprezentowali również Edward Stachura, Rafał Wojaczek czy Andrzej Bursa. Ratoń za życia wydał dwa tomy poetyckie – „Pieśni północne” (1972) i „Gdziekolwiek pójdę...” (1974) – dodatkowo publikował wiersze, prozę poetycką, tłumaczenia i recenzje między innymi w „Kulturze”, „Poezji” i „Kierunkach”. Ratoń był postacią tragiczną i autodestrukcyjną: ciężko chorował na gruźlicę, odmawiał leczenia, nadużywał alkoholu, czuł się niezrozumiany przez rodzinę i odepchnięty przez społeczeństwo, wreszcie zmarł w osamotnieniu. Z dramatycznych doświadczeń życiowych narodziła się poezja opisująca chorobę, cierpienie, rozpad – słowa przekształciły te doznania w uniwersalne doświadczenie. W 2002 roku – dzięki inicjatywie Jana Zdzisława Brudnickiego, eseisty i krytyka literackiego – wydano zbiór Ratonia o tytule „Poezje”.

Podczas spotkania Jerzy Kurczuk – poza przybliżeniem publiczności życiorysu i sylwetki Ratonia – opowiedział o początkach swojego zainteresowania poetą, przytaczał cytaty z dzienników twórcy i wspomnień o nim, oraz czytał na głos jego wiersze. Opowiedział również o publikacji „W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia” Magdaleny Boczkowskiej.

Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za fascynującą opowieść o postaci i twórczości Kazimierza Ratonia, a Państwu – za obecność na spotkaniu!

Tekst: Aleksandra Kanar

Fot. Beata Wijatkowska

 

Kierowniczka biblioteki stoi obok zaproszonych gości i wita słuchaczy spotkania
Przy małym stoliku siedzą kobieta i mężczyzna
Mężczyzna prezentuje tom poezji Kazimierza Ratonia
Mężczyzna czyta wiersze K. Ratonia
Inne ujęcie siedzących przy stoliku gości
Dwie książki z poezją K. Ratonia
Jedna ze słuchaczek spotkania dyskutuje o poezji Ratonia
Zbliżenie na mówiącą kobietę
Jerzy Kurczuk opowiada o życiu poety
Uczestniczka spotkania przegląda tomik poezji omawianego poety