XVIMKR_logo_001.jpg

 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury II etapu
XVI Miejskiego Konkursu Recytatorskiego
z dnia 25 października 2023 r.

 

 

 

 

Jury w składzie: Przewodnicząca Maria Wąsiel oraz Klara Kistelska-Borkowska i Daniel Salman po wysłuchaniu 20 osób postanowiło zakwalifikować do III etapu – Koncertu Laureatów następujących Uczestników:

 

w kategorii szkół podstawowych:

  1. Aleksandra Grzywacz – Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie
  2. Natalia Prokop – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie
  3. Ernest Walczewski – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie


w kategorii szkół ponadpodstawowych:

  1. Magdalena Komosa – Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie
  2. Wiktoria Wieczorek – Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie
  3. Bartłomiej Olchawa – Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie
  4. Zuzanna Nowak – XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
  5. Karolina Julia Jatczak – V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
  6. Justyna Wilczewska – XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie


Jury dziękuje Uczestnikom za udział w konkursie, a instruktorom za ich przygotowanie.

Zachęcamy do wnikliwych poszukiwań repertuarowych i spoza kanonu lektur szkolnych. Otwieranie dzieci na poezję adekwatną do wieku i doświadczeń. Komisja zaleca konieczność pracy nad warsztatem uczestnika: nad emisją głosu, dykcją (nie zmiękczać syczących głosek, zwrócić uwagę na usprawnianie aparatu mowy), poszukiwania zróżnicowanych środków interpretacji (pauza, rytm, logiczne prowadzenie myśli, eliminowanie manierycznego sposobu wygłaszania tekstu). Prosimy o rzetelniejsze przygotowanie dzieci pod względem pamięciowym i interpretacyjnym, a także zarażanie dzieci miłością do poezji. Prosimy o niewywieranie nacisku na udział w konkursie. Chcielibyśmy, aby uczestnictwo budowało w dzieciach pewność siebie, a nie powodowało blokady.

Komisja widzi niepokojące zjawisko bagatelizowania wartości słowa i marginalizowania wartości poezji. Jesteśmy zaniepokojeni obniżającym się poziomem i jakością przygotowania młodych ludzi do występu przed publicznością.

Jury dziękuję organizatorom za stworzenie dobrych warunków dla młodych uczestników i możliwości wymiany uwag warsztatowych między Jury a biorącymi udział.


Jury przyznało również Nagrodę Instruktorską dla pani Lidii Szuberskiej za szczególny wkład

w przygotowanie swoich podopiecznych, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym.

Za wrażliwość na potencjał, który drzemie w dzieciach i dostrzeżenia talentu.

 

Maria Wąsiel

Klara Kistelska-Borkowska

Daniel Salman

 

Mężczyzna stoi na tle okna i baneru MBP
Siedząca publiczność
Zbliżenie na młodą dziewczynę
Ujęcie prowadzącego z perspektywy publiczności
Chłopiec na tle tablic konkursowych - Oliwier Z.
Zbliżenie na chłopca
Zdjęcie całej postaci Jakuba G.
Zbliżenie na Jakuba G.
Alicja B. na tle tablicy konkursowej
Dalszy plan na Alicję B.
Zdjęcie prowadzącego czytającego
Uczestnik konkursu Jan D.
Uczestniczka Aleksandra G
Uczestniczka Natalia P.
Uczestnik Ernest W.
Uczestniczka Małgorzata J.
Uczestniczka Anna M.
Uczestnik Leszek A.
Uczestniczka Magdalena K.
Uczestniczka Wiktoria W.
Uczestnik Bartłomiej O.
Uczestniczka Alicja Sz.
Uczestniczka Marcelina K.
Uczestniczka Agata J.
Uczestniczka Zuzanna N.
Uczestniczka Karolina J.
Uczestniczka Wiktoria Z.
Uczestniczka Justyna W.

 Osoby, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu zapraszamy 15 listopada 2023, godz. 10.00 na III etap eliminacji – finał miejski – Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród.

Sala Czarna (I piętro) Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12.