30 maja 2023 roku w Filii nr 29 odbyło się kolejne szkolenie dla bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i bibliotekarzy z powiatu lubelskiego, w ramach projektu „LublinIsYouth! Bibliotekarze i młodzież - wspólnota doświadczeń!”, który uzyskał dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkolenie zatytułowane „Słowa mają moc” odbyło się w ramach bloku literackiego. Dotyczyło zakresu technik storytellingu i konstruowania opowieści. Z dużym zaangażowaniem i pasją poprowadziła je Natalia Kościńska - polonistka z powołania i wykształcenia, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", twórczyni podcastu "Słowiańskości", którego ideą jest popularyzacja wiedzy na temat szeroko pojętej słowiańszczyzny, w tym kultury ludowej, historii i popkultury.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak sprawnie zbudować fabułę opowieści w oparciu o technikę storytellingu: jak stworzyć świat opowieści i wprowadzić do niego bohatera, jak poprzez emocje dotrzeć do ludzkich serc, jak wzbudzać ciekawość i utrzymać uwagę słuchacza/czytelnika, jak zdefiniować i wykorzystywać archetypy w opowieści marki oraz jak uruchomić proces kreatywności by sprawnie stworzyć opowieść. W ramach ćwiczeń bibliotekarze stworzyli swoje opowieści, dzięki czemu doświadczyli jej sprawczej mocy. Ponadto usłyszeli historie, które zapamiętają na długo.

 

Fragment szkolenia: biliotekarze siedzą na fotelach ustawionych w półkolu
Wicedyrektor MBP Lublin Renata Filipiak wita zgromadzonych w bibliotece uczestników
Organizatorki przedstawiają intruktorkę zajęć
Fragment warsztatów ze storytellingu
Wnętrze Filii nr 29, na zdjęciu uczestniczki warsztatów
Na zdjęciu prowadząca warsztaty Natalia Kościńska
Fragment warsztatów - na drugim planie widoczny slajd z napisem: "Kupujemy opowieść, nie produkt"
Uczestniczki warsztatów przysłuchują się swoim wypowiedziom
Prowadząca przysłuchuje się wypowiedziom uczestników
Na zdjęciu grupa uczestników zajęć
Uczestniczki zajęć w trakcie przygotowywania zadania do wykonania

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"