15 maja 2023 roku w Filii nr 32 (Biblio) odbyło się trzecie szkolenie dla bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i bibliotekarzy z powiatu lubelskiego, w ramach projektu „LublinIsYouth! Bibliotekarze i młodzież - wspólnota doświadczeń!”, który uzyskał dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkolenie pt. „Kultura: krea(k)tywnie! Trening kreatywności dla pracowników instytucji kultury” poprowadził Karol Baranowski. Były to trzecie warsztaty w ramach bloku ogólnego, którego celem było zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie pracy i budowania relacji z nastoletnim czytelnikiem.

Karol Baranowski to bibliotekarz związany z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Organizator oraz twórca gier miejskich - edukacyjnych, historycznych, literackich. W swojej pracy stawia na kreatywność, nowatorskie podejście do czytelnika. W 2020 roku został wybrany Bibliotekarzem Roku 2019 w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Kreatywność oraz niekonwencjonalne i adaptacyjne myślenie to jedna z istotnych kompetencji przyszłości, kluczowa w pracy bibliotekarza, który chce tworzyć atrakcyjną ofertę działań dla społeczności lokalnej. Podczas szkolenia bibliotekarze poznali metody wzmacniania swojej kreatywności, generowania nowych pomysłów oraz metodykę treningu kreatywności. Dowiedzieli się, jak przeprowadzić taki trening z użytkownikami biblioteki. Ponadto poznali teorię kreatywności i zasady twórczego myślenia oraz tzw. idea killers – czyli ograniczenia i blokady w kreatywnym myśleniu. Przećwiczyli w praktyce różnorodne metody i techniki pobudzania kreatywności (w tym ćwiczenia związane z kreatywnym pisaniem), poznali zasady prowadzenia burzy mózgów oraz zasady skutecznej pracy w grupie sprzyjającą generowaniu nowych pomysłów.

 

Prowadzący Karol Baranowski podczas warsztatów
Organizatorki warsztatów zapowiadają warsztaty
Trzy uczestniczki warsztatów nachylają się nad kartkami papieru
Siedzące na krzesłach uczestniczki warsztatów rozmawiają ze sobą
Praca w grupach - uczestniczki warsztatów pochylone nad arkuszami papieru
Uczestniczki warsztatów podczas pracy w grupie
Uczestniczki zajęć pracują w grupach
Arkusz papieru z kolorowymi rysunkami: widoczny napis: "Kreatywność - masz to w sobie"
Uczestniczka warsztatów prezentuje efekty pracy w grupie
Prezentacja wyników pracy w grupie
Uczestniczki siedzą i robią notatki
Uczestniczki prezentują zapisany arkusz papieru
Uczestniczka warsztatów prezentuje arkusz z efektami pracy w grupie
Prowadzący warsztaty rozmawia z uczestniczkami zajęć

 

 

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"