13 stycznia w Galerii OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie odbył się wernisaż wystawy Piotra Nakoniecznego “Remanent”. Zobaczymy na niej blisko 20 prac z ponad 40-letniego okresu działalności autora.

Nazwisko i dorobek twórczy Piotra Nakoniecznego są dobrze znane w lubelskim środowisku artystycznym, o czym świadczyła liczba przybyłych na otwarcie gości - zarówno miłośników sztuki, jak również wychowanków artysty i pedagoga. Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS przez 34 lata wykładał na Wydziale Artystycznym tej uczelni, jak również w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym, był też nauczycielem w liceach plastycznych w Nałęczowie i Lublinie.

Jego związki z Lublinem podkreśliła wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Renata Filipiak, która przywitała uczestników wernisażu, a następnie przedstawiła bogatą i zróżnicowaną drogę artystyczną Piotra Nakoniecznego.

Jej najważniejsze etapy miłośnicy sztuki mogą prześledzić na prezentowanej wystawie. Znajdziemy na niej przekrój twórczości artysty. Oko bibliofila z pewnością przyciągnie kolekcja ekslibrisów przygotowywanych przez Piotra Nakoniecznego dla wybranych instytucji (m.in. Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Lubelskiego i Kuncewiczówki) oraz personalizowanych - m.in. dla swojego mentora i starszego kolegi - Andrzeja Kota, którego wymienia wśród najważniejszych twórczych inspiracji. Zmarły w 2015 roku wybitny lubelski grafik i ilustrator również nie ukrywał podziwu dla prac Nakoniecznego, chwaląc jego pomysły i umiejętne łączenie kaligrafii z rysunkiem.

Sztukę użytkową na wystawie reprezentują logotypy zaprojektowane dla wybranych podmiotów, z kolei echa eksperymentów z formą dostrzeżemy na obrazach będących fuzją tradycyjnych technik z transformacją cyfrową.

Wśród gości wernisażu nie zabrakło przedstawicieli lubelskich instytucji i organizacji. Zastępca dyrektora w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin ds. marketingu miasta, Tomasz Rakowski, wręczył artyście list gratulacyjny i nagrodę od Prezydenta Miasta za 40-lecie pracy artystycznej. List gratulacyjny przekazał Piotrowi Nakoniecznemu także prezes lubelskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, Wojciech Mendzelewski.
Głos zabrali lubelscy radni - Grzegorz Lubaś i przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, Maja Zaborowska, na której ręce Piotr Nakonieczny przekazał fotografię panoramy Lublina.

- Wystawą Piotra Nakoniecznego inaugurujemy cykl wystaw w tym roku - podkreśliła wicedyrektor MBP Lublin Renata Filipiak, przypominając o jubileuszu - rok 2023 to zarazem 10. rok funkcjonowania Galerii OKNA.

“Remanent” Piotra Nakoniecznego w Galerii OKNA przy ul. Peowiaków 12, możemy oglądać do 12 lutego. A już 17 lutego zapraszamy na otwarcie kolejnej wystawy - “DWA ŚWIATY. Akwarele i Rysunki” Eweliny Maliborskiej-Patkowskiej.

 

Tekst: Aleksandra Flis

Zdjęcia: Beata Wijatkowska

 

Portret Piotra Nakoniecznego
Trzy prace atrysty wiszą na białej ścianie
Sześć małych prac ustawionych na sztalugach.
Na drugim planie grupa osób z katalogiem do wystawy
Mężczyzna i kobieta stoją przed zdjęciem obrobionym graficznie.
Zdjęcie pomieszczenia galerii i zwiedzających gości
Dwie kobiety z katalogami z wystawy rozmawiają o pracach, w tle inni zwiedzający
Zastępca Dyrektora MBP i Piotr Nakonieczny
Inne ujęcie otwarcia wernisażu, widać licznie zgromadzonych gości.
Zdjęcie gości wernisażu
Ujęcie osób, które na wernisażu przemawiały
Od lewej:Piotr Nakonieczny, Maja Zaborowska i Renata Filipiak
Jedna z kobiet prezentuje oprawione w ramę duże zdjęcie
Piotr Nakonieczny, Grzegorz Lubaś i Renata Filipiak
Dwóch mężczyzn, jeden z nich Tomasz Rakowski trzyma w dłoniach list gratulacyjny od Prezydenta
Wojciech Mendzelewski i Piotr Nakonieczny
Dwóch mężczyzn
Kobieta i mężczyzna trzymający w dłoniach bukiet kolorowych kwiatów
Piotr Nakonieczny z żoną
Piotr Nakonieczny wręcza kwiaty Renacie Filipiak
Piotr Nakonieczny wręcza kwiaty Urszuli Kozak
Widok na licznie zgromadzonych gości wernisażu