Jan_Matejko.JPGJan Matejko to jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach Polski – zarówno obrazy jego autorstwa, jak również niezłomna postawa obywatelska sprawiły, że na stałe zapisał się na kartach historii kraju.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając jego twórczość oraz działalność publiczną i patriotyczną, przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 rokiem Jana Matejki.
W tym roku przypadają trzy ważne daty związane z życiorysem autora „Bitwy pod Grunwaldem”: 185. rocznica urodzin Jana Matejki, 130. rocznica jego śmierci oraz 125. rocznica powstania Domu Jana Matejki – pierwszego biograficznego muzeum na ziemiach polskich.

Zdjęcie: wikipedia.org

 

Działania w filiach:

Portrety Jana Matejki w dziecięcej odsłonie

Spotkanie przy kawie z patronami w Filii nr 21

Jan Matejko - malarz glorii i chwały narodu polskiego - wystawa w Filii nr 28

Matejko dla najmłodszych w Filii nr 38