ROK_Kopernika.pngSenat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.

Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim.
W uchwale podkreślono także patriotyzm Kopernika: „przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów. Jak pisał, nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.”

 

Działania w filiach:

Kopernik i sztuczna inteligencja, czyli zajęcia z robotyki w Filii nr 38

Na urodzinach Mikołaja Kopernika - Filia nr 28

Kopernikowanie - szalejące książki i planety w Filii nr 35

Spotkanie przy kawie z patronami w Filii nr 21

Międzybiblioteczna Stacja Kosmiczna w Filii nr 18

Przedszkolaki o kosmosie - zajęcia w Filii nr 36

O historii astronomii w Filii nr 8

Czy Kopernik wcinał piernik? - warsztaty w Biblio

"Kosmiczne Ferie" w Bibliotece na Poziomie

Wokół Mikołaja Kopernika - Filia nr 34

Wernisaż wystawy "Barwny wszechświat" - Filia nr 34