Decyzją Senatu RP Czesław Miłosz został ogłoszony jednym z patronów 2024 roku. W tym roku obchodzimy 20. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku.

Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, historyk literatury, dyplomata. Laureat Literackiej Nagrody Nobla przyznanej w 1980 roku. Współzałożyciel grupy poetyckiej Żagary i współredaktor jej pisma. Debiutował w 1930 roku wierszami w czasopiśmie uniwersyteckim „Alma Mater Vilnensis”. W roku 1933 wydał pierwszy tom poetycki Poemat o czasie zastygłym. Przed II wojną światową był poetą katastroficznym. Po wojnie jego poezja stała się bardziej intelektualna, wiązała się z ambicjami odbudowania trwałych wartości europejskiej kultury, sumienia i wiary. W latach 70. zaczęła w niej dominować tematyka religijna i kontemplacyjna.
Oprócz wielu tomów poezji Miłosz wydał kilkanaście zbiorów esejów. Najgłośniejszy z nich, tłumaczony na wiele języków Zniewolony umysł - do dziś uważany jest za wybitną próbę naukowej analizy działania propagandy komunistycznej. Odosobnionym dziełem fikcji narracyjnej, zakotwiczonym we wspomnieniach dzieciństwa była Dolina Issy, subtelna rekonstrukcja doznań wrażliwego dziecka, doświadczającego tajemnicy i dziwności, a zarazem piękna i ładu istnienia. Miłosz zmierzył się również z wybranymi tekstami biblijnymi jako tłumacz.
Jego książki zostały przetłumaczone na 44 języki.

 

Czeslaw Milosz - zdjęcie portretowe

 

Fot. Czeslaw Milosz, Nobel Prize for Literature, 1980. Wikimedia Commons, źródło flickr.com

 

Działania w filiach:

 

Wystawa "Patroni roku 2024" Ewy Jabłońskiej-Sztorc w Filii nr 10


Zakładki do książek z poezją Czesława Miłosza dla czytelników z okazji Światowego Dnia Poezji w Filii nr 35


„Dolina Issy” w interpretacji akwarelistów - warsztaty Grupy Akwarela TPSP w Biotece w ramach XXI Tygodnia Bibliotek

Samoobsługowy quest „Patroni na czasie” W Biotece w ramach XXI Tygodnia Bibliotek


"Język poetycki Czesława Miłosza" - prelekcja prof. Lecha Giemzy dla młodzieży w Filii nr 11 w ramach XXI Tygodnia Bibliotek

"Demony Miłosza" - prezentacja multimedialna na temat życia i twórczości Czesława Miłosza (XII Lubelskie Dni Seniora) w Biotece

"Czesław Miłosz – poeta filozoficznych poszukiwań" - prelekcja prof. Lecha Giemzy dla członków Akademii Seniora w Filii nr 36 (XII Lubelskie Dni Seniora)

Wystawa "Patroni roku 2024" w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

"Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza" - wystawa pokonkursowa w Filii nr 36

Dyskusyjny Klub Książki w Biotece