poniedziałek, środa, piątek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek - 10.00 - 16.00
sobota - 9.00 - 14.00

 

W ofercie:
Wypożyczalnia dla dorosłych
Oddział dla dzieci
Bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu
Pracownik używa PJM - Polskiego Języka Migowego
Punkt dzielnicowej informacji o mieście i regionie
Punkt informacji o mieście partnerskim - Nancy, Francja

 

Cykliczne działania filii:

Kino na Piętrze
Zajęcia sensoryczne dla dzieci
Pracownia Między Książkami
Board Game Kids
Czechowski Klub Książki

 

 

 

Strona Facebooka

 

 W filii można wziąć udział w Zakręconej Akcji i oddać plastikowe nakrętki na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.