Prasa

Gość Niedzielny
Filia nr 2
ul. Peowiaków 12
tel. 81 466-62-02
e-mail: filia2@mbp.lublin.pl
Filia nr 6
ul. Poniatowskiego 4
tel. 81 533-07-13
e-mail: filia6@mbp.lublin.pl
Filia nr 22
ul. Zbigniewa Herberta 14
tel. 81 744-48-16
e-mail: filia22@mbp.lublin.pl
Filia nr 33
Al. Racławickie 23 (szpital)
tel. 261-183-299
e-mail: filia33@mbp.lublin.pl